Socialinė atsakomybė

Įmonė dalinasi savo sėkme ir prisideda prie savo miesto puoselėjimo ir socialinių iniciatyvų. Nuolatos remiame ir dalyvaujame miesto ir jaunimo renginiuose, prisidedame prie vietinių sporto komandų augimo ir palaikome aktyvaus laisvalaikio idėjas.

ATSAKINGAS POŽIŪRIS Į APLINKOS APSAUGĄ IR ATLIEKŲ RŪŠIAVIMĄ

AB „Ukmergės gelžbetonis“ atsakingai žiūri į daromą poveikį aplinkai, todėl savo veikloje susidarančias atliekas rūšiuoja maksimaliai, taip išskirdama apie 25 atliekų rūšis. Maksimalus rūšiavimas garantuoja, jog atliekos nesusimaišys  ir nepateks su komunalinių atliekų srautu.

Dalinamės trumpu laidos „Ekovizija“ reportažu apie AB „Ukmergės gelžbetonis“ atsakingą požiūrį į aplinkos apsaugą ir atliekų rūšiavimą (žiūrėti nuo 4.40 min.)