Sveikinimai Reginai ir Arnoldui

Kai pastovumas yra ne tik duotybė, bet ir vertybė. Kai nuostata, jog nieko nėra pastoviau už laikinumą, mes sveikiname kolegas Reginą ir Arnoldą, kurie šioje įmonėje dirba jau 35 ir 40 metų.
Lai pastovumas kuria pusiausvyrą ir darną.

Nuoširdūs sveikinimai darbo sukakties proga!