EPS degumo bandymas

Gaisro poveikio fasado apdailai vertinimas

Šiuolaikinėje statybos pramonėje vis daugiau degių medžiagų naudojama siekiant pagerinti statinių energetines savybes bei statinių estetinę išvaizdą taikant fasado šiltinimo sistemas.

Visuotinai priimta, kad degių medžiagų, o ypatingai polistireninio putplasčio naudojimas fasado šiltinimo sistemose siejamas su gaisro pavojumi, šių medžiagų panaudojimas išoriniuose sluoksniuose lemia spartų liepsnos išplitimą į statinio viršų.

Siekiant objektyviai įvertinti polistireninio putplasčio pavojų ir įtaką fasado šiltinimo sistemose gaisro metu, buvo atkartoti statinių gaisrai visuotinai priimtais pavojingiausiais scenarijais.

Bandymų pagal LST EN ISO 11925-2:2010 “Reakcijos į ugnį bandymai. Gaminių užsidegamumas tiesiogiai veikiant liepsna. 2 dalis. Bandymas pavieniu liepsnos šaltiniu” metu polistireninio putplasčio gaminiai tirpo, tačiau jų užsiliepsnojimas neįvyko.

Bandymų orientuojantis į DIN 4102-20 (projektas) „Statybinių medžiagų ir konstrukcinių elementų reakcija į ugnį. 20 dalis. Gaisro poveikio išorinių sienų apdailai papildomas įvertinimas“ metu deformavosi ir trupėjo išorinis tinko sluoksnis, pro atsidarusias ertmes lašėjo ištirpusio EPS masė, kuri veikiama kaitros liepsnojo, o poveikiui mažėjant geso.

Daugiau informacijos ir visas tyrimas bei tyrimo išvados adresu www.epsa.lt

Bandymą kviečiame pasižiūrėti https://www.youtube.com/watch?v=rBxXP6dmmcM