Mokymai

Siekdami pateisinti klientų lūkesčius ir sėkmingai konkuruoti dinamiškoje statybų rinkoje nuolatos investuojame į darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą. Periodiškai organizuojami vidiniai ir išoriniai mokymai apie brėžinių skaitymą, konstrukcines medžiagas ir darbą su įvairiais įrenginiais.