“Renovacijos bangos strategija“ dar labiau įtvirtins polistireninį putplastį

Džiugu, kad Europos Komisija imasi įgyvendinti strategiją „Renovacijos banga“ ir mes, būdami Polistireninio putplasčio asociacijos nariais, esame to dalyviai. Strategijos tikslas- pagerinti pastatuose gyvenančių žmonių ir jais besinaudojančių gyvenimo kokybę, sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, skatinti skaitmenizavimą ir plėtoti pakartotinį medžiagų panaudojimą bei perdirbimą.

Plačiau apie šią iniciatyvą: “Renovacijos bangos strategija“ dar labiau įtvirtins polistireninį putplastį