Sveikinimai darbo sukakties proga

Dar viena graži sukaktis mūsų kolektyve.
Sveikiname Rimą Barkauską 35-rių metų darbo sukakties proga ir nuoširdžiai dėkojame už ilgametį atsakingą darbą bei atsidavimą.
Linkime neblėstančios energijos, sėkmės ir išvertmės gyvenimo kelyje!