Betono eksploatavimo aplinkos poveikio klasės

Betono eksploatavimo aplinkos poveikio klasės

Klasių žymėjimas Aplinkos aprašymas Klasių žymėjimas Aplinkos aprašymas Pasitaikančių eksploatavimo aplinkos klasių informaciniai pavyzdžiai
1. Nėra korozijos ar agresijos rizikos
XO XO Betonui be armatūros arba
metalinių įdėtinių detalių: visos
eksploatacinės aplinkos išsky-
rus tas, kuriose yra šaldymo
ir šildymo, erozijos ir cheminis
poveikiai
Betonas viduje pastatų, kuriuo-
se labai mažas oro drėgnis
Betonui su armatūra arba me-
talinėmis įdėtinėmis detalėmis:
labai sausa
Betonas viduje pastatų, kuriuo-
se labai mažas oro drėgnis
2 Karbonizacijos sukeliama korozija
Kai armuotą arba su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis betoną veikia oras ir drėgmė, aplinkos sąlygos klasifikuojamos kaip nurodyta toliau:

PASTABA Drėgnumo sąlygos yra susijusios su armatūros arba įdėtinio metalo apsauginiu betono sluoksniu , bet daugeliu atvejų betono dangos būklė atspindi vietovės aplinkos sąlygas. Tokiu atveju vietovės aplinkos klasifikacija gali būti adekvati nurodytai klasei. Jeigu tarp betono ir aplinkos yra užtvara, tokiu atveju gali būti kitaip.

XC1 Sausa arba pastoviai šlapia Betonas viduje pastatų, kuriuose mažas oro drėgnis Betonas vandenyje
XC2 Šlapia, retai sausa XC2 Šlapia, retai sausa Betonai ilgai mirksta vandenyje Daugelis pamatų
XC3 Vidutiniškai drėgna Betonas pastatų viduje, kuriuose vidutinis arba aukštas oro drėgnis Išorinis pridengtas nuo lietaus betonas
XC4 Cikliškai šlapia ir sausa Betono paviršiai mirksta vandenyje, bet nepriklauso XC2 klasei
3 Chloridų, bet ne jūros vandens, sukelta korozija
Kai armuotą arba su įdėtinėmis metalinėmis detalėmis betoną veikia turintis chloridų vanduo, ledą
tirpinančios druskos, bet ne jūros vanduo, druskos, eksploatacinė aplinka klasifikuojam kaip nurodyta toliau.
PASTABA Apie drėgmės sąlygas taip pat žiūrėti šios lentelės 2 skyriuje

 
 

Klasių žymėjimas Aplinkos aprašymas Klasių žymėjimas Aplinkos aprašymas Pasitaikančių eksploatavimo aplinkos klasių informaciniai pavyzdžiai
XD1 Vidutinio drėgnumo aplinka Atviras betono paviršius taškomas chloringo vandens purslais
XD2 Drėgna, retai sausa Plaukymo baseinai Atviras betonas, veikiamas pramoninio chloringo vandens
XD3 Cikliškai drėgna ir sausa Tiltų dalys, kurias aptaško chloringas vanduo Grindiniai, šaligatviai Automobilių aikštelių plokštės
Šaldymo/šildymo poveikis be druskos arba su ja
Kai betonas eksploatuojamas esant esminiams šaldymo, šildymo bei šlapios aplinkos poveikiams, aplinkos sąlygos klasifikuojamos taip:
XF1 Vidutinis vandens įmirkis be ledo tirpinimo medžiagos Vertikalūs betono paviršiai, veikiamo lietaus ir šalčio
XF2 Vidutinis vandens įmirkis su ledo tirpinimo medžiaga Kelių konstrukcijų vertikalųs betono paviršiai, kuriuos veikia šaltis ir ledą tirpinančios druskos
XF3 Aukštas vandens įmirkis be ledo tirpinimo medžiagos Horizontalūs betono paviršiai, veikiamo šalčio ir lietaus
XF4 Aukštas vandens įmirkis su ledą tirpinančiomis medžiagomis arba jūros vandeniu Kelių ir tiltų dangos, veikiamos druskų Betono paviršiai, tiesiogiai veikiami druskų ir šalčio Šalčio veikiamos konstrukcijos jūros purslų zonoje
Cheminis poveikis
Kai betonas atviras cheminiam poveikui, veikiant gamtiniam gruntui arba gruntiniam vandeniui, kaip nurodyta 2 lentelėje, eksploatacinės aplinkos sąlygos klasifikuojamos kaip pateikta toliau. Jūros van-dens poveikio klasifikacija priklauso nuo geografinės vietos, be to taikoma betono galiojimo vietoje galiojanti klasifikacija

PASTABA Gali prireikti specialių aplinkos tyrimų , kai:

• poveikio rodikliai yra už EN 206-1:2000 2 lentelės ribų;

• veikia kiti agresyvūs reagentai;

• reagentais užterštas gruntas arba vanduo;

• didelis vandens greitis kartu su EN 206-1:2000 2 lentelėje nurodytais reagentais.

XA1 Silpno cheminio agresyvumo aplinka pagal EN 206-1:2000 2 lentelę  
XA2 Vidutinio cheminio agresyvumo aplinka pagal EN 206-1:2000 2 lentelę  
XA3 Didelio cheminio agresyvumo aplinka pagal EN 206-1:2000 2 lentelę  

 

AB „Ukmergės gelžbetonis“ turi savo transportą – betonvežę su siurbliu, betonvežę su transporteriu, betonvežes, savivartes mašinas.
 
<<< Atgal