ISO 9001

Siekiant užtikrinti aukštą tiekiamų paslaugų, produkcijos bei bendrovėje vykstančių procesų kokybę buvo nuspręsta diegti kokybės vadybos sistemą ISO 9001. Po daugiau nei pusės metų trukusio proceso 2012 metų spalio mėnesį sistema buvo sėkmingai įdiegta ir gautas tai liudijantis sertifikatas.

Kokybės vadybos sistema reikalauja, kad bendrovėje vykstantys procesai būtų nuolatos peržiūrimi, analizuojami ir tobulinami. Džiaugiamės, kad šis įgyvendintas projektas neleis stovėti vietoje ir bus vienas iš veiksnių leidžiančių sėkmingai konkuruoti statybų rinkoje.