Naujos šiltinimo polistireniniu putplasčiu taisyklės

Polistireinio putplasčio asociacija kartu su Lietuvos projektavimo įmoniu asociacija, Lietuvos gaisrinės saugos asociacija bei Lietuvos statybos inžinierių sajunga paruošė statybos taisyklės ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“. Taisyklėse pateikiamos pamatų, sienų ir stogų šiltinimo schemos.